עבירות דין צבאי

חיילי צה"ל בשרות סדיר, קבע או במילואים אינם כפופים לחוק הישראלי החל על אזרחי המדינה. כאשר הם עוברים עבירות מכל סוג שהוא, במהלך השרות, הם כפופים לבית המשפט הצבאי. עבירות המתבצעות במשך השירות הצבאי כוללות סוגי עבירות, שאינן שייכות לחוק האזרחי. העבירות כוללות בין השאר, עבירות של פגיעה במשמעת ועריקות, וכן פגיעה בביטחון המדינה, המהווה עבירה חמורה יותר. מערכת המשפט הצבאית הינה עצמאית ואינה קשורה כלל למערכת המשפט האזרחית. היא מערכת ייחודית לצבא ומטרתה לדאוג היטב לחיילי צבא הגנה לישראל, ולפתור בעיות פנים צבאיות. מערכת זו שמה לה למטרה את שמירת כבודו של החייל, וזכותו לתהליך משפט ראוי.

המחוקק הישראלי חוקק חוק מיוחד לעבירות, המתבצעות אך ורק בתחום הצבא. החוק הזה הינו חוק רחב מאד, וכולל את כל צרכי החייל והכפופים להם בשירות הצבאי. בין החוקים שנקבעו במשפט האזרחי יש את פקודת הסמים, חוק המעצרים ועוד. כמו כן ניתן לראות כי אף דיני הראיות במשפט האזרחי מחויבים בבתי הדין הצבאי על פי סעיף 476.

מה הן עבירות דין צבאי?

על מנת להבין את מהות עבירות של דין צבאי, יש להתייחס אל לשון החוק כפי שהיא מגדירה "חייל":

חיילים בסדיר ובשירות קבע, חיילים במילואים, חיילים אדם שנמסר לו נשק מטעם הצבא, אדם שנמצא במשמורת הצבא, אדם שעובד בצבא, אדם שנמצא בשליחות הצבא.

העבירות המתבצעות במסגרת הצבא יכולים להיות קשורות לעבירות אזרחיות או פליליות, או עבירות אשר נעשות במסגרת הצבא וקשורות אליו. דוגמאות לכך ניתן למצוא בעבירות כמו עריקות או נפקדות, ביצוע ירי בניגוד להוראות, שימוש בנשק לא חוקי , וכן הלאה. עבירות אלו מתבצעות על ידי חיילים ולא אזרחים, ולכן הייצוג שלהם צריך להיות על ידי עורך דין פלילי צבאי, המוסמך לייצג אותם בנושאים אלו.

סוגי עבירות בצה"ל

חשוב לדעת כי מערכת הצבא מתאפיינת בכללים נוקשים, שחיילים צעירים לעיתים לא יודעים איך להתמודד איתם, ולכן הם מוצאים את עצמם עוברים עבירות שוב ושוב. ניתן לחלק את עבירות בית דין צבאי בצה"ל לשלוש קטגוריות עיקריות:

 • עבירות נוכחות, בהן נכללות גם עבירות נפקדות ועריקות
 • עבירות נשק
 • עבירות נגד חיילים או אנשים אחרים בצבא
 • עבירות גניבה
 • עבירות תנועה שונות שנעשו, כאשר עובר העבירה היה במסגרת צבאי.

להלן פירוט של העבירות השונות על פי הקטגוריות שהוזכרו מעלה:

 • עבירות השתמטות או עריקות

קיימות שלוש עבירות בצה"ל שהחוק הצבאי מכליל בהשתמטות או בעריקות. כל מצב שבו חייל לא התייצב במקום ובזמן שהצבא דרש ממנו, אזי הוא יחשב כמשתמט או עריק. במסגרת החוק קיימים עונשים שונים בהתאם לחומרת העבירה.

 1. השתמטות

ההשתמטות נחשבת כמצב, שחייל היה אמור להתגייס, לפי חוק הגיוס, ולא הופיע לשרשרת החיול. עבירה זו נחשבת לאחת העבירות הקלות ביותר במשפט הצבאי. חשוב מאד לדעת ולהבין כי הצבא אינו ממהר להוציא כתב אישום, אלא כתב האישום יוצא לאחר כשנה חצי מאי ההתייצבות לצבא. החוק מקל בעניין מתוך הנחה שהמשתמט עדיין אינו מכיר את חוקי הצבא על בורים, אך יש להזכיר כי לאחר חצי שנה המשתמט יישפט בצבא על פי חוק 94 לפקודת העונשין.

 1. נפקדות

ההגדרה של עבירת הנפקדות היא אי התייצבות של חייל, כאשר הוא משרת בסדיר במקום ובשעה שנקבעו מ24 שעות עד 21 יום. יש לציין כי לעבירת הנפקדות אין עבירה פלילית, אך ניתן לומר כי קרנו של החייל הנאשם תרד בעיני הצבא ויישפט במשפט הצבאי.

 1. עריקות

עריקות מוגדרת כמצב של היעדרות מהצבא לתקופה של יותר מ21 יום. לעריקות יש עונש חמור על פי החוק הצבאי.

 • שימוש בנשק

נשק מוגדר על פי החוק הצבאי כחלקים של כלי נשק, לרבות חומרי נפץ, וכן כלים המשמשים לנשק. החוק אינו מבדיל בין אם מדובר בנשק תקין או שאינו תקין.

 • הוצאת נשק מהצבא

ההגדרה של הוצאת נשק מהצבא אינה מתייחסת רק אל ההוצאה שלו אל מחוץ תחומי הבסיס, אלא די בהזזת או החבאת הנשק מהמקום הרגיל שבו הוא נמצא.

 • שימוש בלתי חוקי בנשק

כולל את כל השימושים בנשק, שלא על פי ההוראות.

 • עבירות סמים

כל חייל שסחר או השתמש בסמים בזמן שירותו הצבאי צפוי לעונש בחוק הצבאי, כל זאת בהתאם לפקודת הסמים המסוכנים. פקודה זו אינה מבדילה בין סמים "קלים" לסמים "קשים" לעניין זה.

מה הם העונשים שבית הדין הצבאי יכול לתת על עבירות בצבא?

 • מאסר בפועל– החייל מרצה תקופת מאסר כלשהיא בבית כלא צבאי, כלא 6 בעתלית או כלא 4 בצריפין. ניתן לקבל עונש מאסר בפועל בגין עבירות כמו: עריקות שיכולות להגיע עד לעונש של 15 שנות מאסר.
 • מאסר על תנאי– מאסר על תנאי מתבצע במקרים, שבהם חייל ביצע עבירה אחת ואין לו היסטוריה של עבירות פליליות נוספות. בית המשפט הצבאי במקרה הזה יפסוק לו כלא על תנאי. לאחר שיבצע עבירה נוספת עונש המאסר יהפוך להיות ממשי.
 • מאסר כעבודת צבאיות– במקרים מסוימים בית המשפט הצבאי ייתן לאדם לרצות עונש של פקודות צבאיות בפיקוח.
 • פסילת רישיון נהיגה– ניתן לפסול רישיון נהיגה צבאי ואף אזרחי של חייל, שעבר עבירה הקשורה לכך. זה בסמכות של בית הדין הצבאי.
 • קנס– הקנס בצבא מוגבל עד 2 משכורות של טוראי. כסף זה מגיע לקופת המדינה ובית המשפט הצבאי רשאי לנקוט בכך.
 • הורדה בדרגה– ההורדה בדרגה אינה מוגבלת, וניתן להוריד קצינים לדרגת טוראי במקרים מסוימים.

ניתן אם כך לומר כי קיימות עבירות שונות בצבא שהמחוקק חוקק להם חוק מיוחד, ומינה בית משפט צבאי הדן בעבירות אלו.

ייעוץ וליווי משפטי

ייעוץ וליווי משפטי

בישראל קיימים עסקים רבים חלקם עסקים וותיקים ומרווחים יוצא מהכלל, אך לעומתם יש גם בישראל עסקים קטנים ובינוניים, הנאנקים תחת החובות ותשלומי השכירות, וכך עסקים

קרא עוד »
תמונה ראשית עברות מרמה והונאה

עברות מרמה והונאה

בשנים האחרונות הפכו עבירות מרמה והונאה לשכיחות יותר ויותר. הסיבה לכך נעוצה בהתקדמות הטכנולוגיה, אשר שכללה את האפשרויות של התוקפים לבצע את העברות אלו  ביתר

קרא עוד »
תמונה ראשית עבירות שוחד

עבירות שוחד

המחוקק הישראלי מתייחס אל עבירות השוחד בצורה חמורה למדי. הסיבה ליחס חמור כלפי עבירות אלו, נובע מכך שהמחוקק הישראלי עמד על הנזק שהן עלולות לגרום

קרא עוד »
תמונה ראשית עבירות רצח

עבירות רצח

עבירות רצח הינן העברות החמורות ביותר, הקיימות בחוק העונשין הישראלי, ולא רק בו, אלא בכל העולם המערבי. עבירה זו מוגדרת כהמתה של אדם בכוונה תחילה,

קרא עוד »