עבירות סמים

המשפט הישראלי ומערכת אכיפת החוק שמו להם למטרה להיאבק בתופעת עבירות הסמים. יש לציין כי אצל חלק מהתושבים עבירות אלו נחשבות לפעוטות ערך, ואף חלקם אינן מודעים כלל לחשיבות הרבה, ולפגיעה הרבה שיש בעבירות אלו על האזרחים. לכן מערכת אכיפת החוק והחוק הישראלי עושה ככל שביכולתו, על מנת להבהיר לציבור את חומרתן של עבירות אלו. חלק גדול מהעבירות הפליליות הקשורות בסמים, מתבצעות על ידי עבריינים, אנשים שבחרו במודע לעבור עבירה, המנוגדת לחוק. עבירות סמים מתבצעות בחלקן, גם על ידי אנשים, שאינם מגדירים את עצם כפורעי חוק והם לא שמו לעצמם כדרך חיים את הפשיעה.

מה הוא חוק הסמים?

במשפט הישראלי ישנו חוק המסדיר את עבירות הסמים לסוגיהן השונות, חוקק בשנת תשל"ג 1973. החוק מסדיר את האיסור לסחור בסמים מסוכנים או לרכוש אותם, וכן עונה על השאלות הבאות מהו סם אסור? מה משקלו של הסם שמותר לצריכה עצמית? מהי אחזקת סמים, על מנת לסחור בהם? בנוסף כולל בתוכו איסור על שידול קטינים לצריכת סם, וישנו איסור מפורש על אחזקת כלים שמטרתם להשתמש בסם, לדוגמא בעישון. הפקודה אינה מסתפקת בהגדרת החוק, אלא אף מציינת את העונשים הקבועים לכל הסוגים בעבירות אלו.

מהי ההגדרה של סם?

סם על פי החוק מוגדר כחומר כימי או חומר טבעי, אשר מחומר זה ניתן ליצור חומר גולמי מסוים, המשפיע על גוף האדם. כל סם, גם אם הוא מותר לשימוש, משפיע על האדם בדרך כלשהיא. ישנם סמים המשפיעים על הגוף בדרך קלה וכמעט לא מורגשת, ואילו סמים אחרים יגרמו לאבד הכרה ואף לאבדן חיים במקרים מסוימים.

איזה סם מוגדר כאסור על פי חוק?

פקודת הסמים אינה מציינת את השמות של הסמים האסורים, אלא מגדירה סמים בהגדרה כללית, וכל סם שמוגדר על פי אותה הגדרה כסם מסוכן הוא אכן יוגדר כסם כזה. על פי לשון החוק, סמים שאינם עולים בקנה אחד עם ההגדרה שבחוק, נחשבים לסמים שאינם מסוכנים ומותרים לשימוש. ניתן לדוגמא את הקנאביס, הדוגמא הנפוצה המעסיקה רבים כיום, על פי החוק שימוש בו מוגדר כסם מסוכן, למעט אם ניתן במרשם לטיפול רפואי, אולם שימוש באקמול למשל, אינו מוגדר כסם מסוכן ולכן תרופה זו מותרת בשימוש.

פקודת הסמים המסוכנים

פקודת הסמים המסוכנים גורמת לאדם מהשורה להיכנס לעומקן של העבירות הפליליות, למרות שפקודה הזו אינה חדשה, אלא היא עוד מימי המנדט הבריטי. המטרה של פקודה זו הוא לייסד בחוק את פקודת הסמים המסוכנים. חוק זה כולל את ההיבט של נשיאת הסם ואחזקת הסם, שהם היבטים של החוק האזרחי.

פקודה זו מחולקת לשישה סעיפים עיקריים, הכוללים עניינים של פרשנות. הפקודה כוללת בתוכה עניינים של היתר שימוש או אחזקה, עבירות סמים, ביקורת על עבירות של שימוש אחזקה או ייצור של סמים, וכן עונשים ושפיטה בתקנות המצוינות על פי החוק. בין האיסורים המוזכרים בפקודה זו ניתן למנות את האיסור לגדל, להפיק או לייצר סם, אלא אם נעשה באישור של מנכ"ל משרד הבריאות לפי הוראה בסעיף 6. על פי הוראה זו מותר גם להשתמש או להחזיק בסם בהתאם לסעיף 7.  החוק מצריך תיקון חקיקתי בתכיפות רבה כי נושא זה הוא שנוי במחלוקת, ומצריך תיקונים רבים, על מנת לבצע אכיפה טובה יותר של החוק. כמו כן משום העולם משתנה, ובכל יום מיוצרים  סוגים חדשים רבים ושונים של סמים.

אלו סוגי סמים קיימים?

  • סמים קלים

סמים אלו מוגדרים כקלים ונחשבים ככאלו הן בגלל החוק הישראלי שמגדיר אותם כך, והן בגלל החברה שמתייחסת אליהם ככאלה. הסיבה לכך היא שהם אינם משפיעים על האדם מבחינה נוירולוגית, אלא רק נפשית לדוגמא בין הסמים האלו ניתן למנות את: קנאביס, פסילונבין.

  • סמים קשים

סמים אלו מכונים קשים, מפני שהם ממכרים, וכן לעיתים רבות ישנם השפעות נוירולוגיות ואף השפעות גופניות, לדוגמא ניתן למנות את הסמים אלו קוקאין, הרואין .

  • קנאביס

לקנאביס יש הגדרה מיוחדת בחוק, משום שעל פי החוק אסור להשתמש בכל חלקיו של הצמח, וכן ליצור מיץ המופק מעליו. חשוב לדעת כי תפיסה של החומר כולו גורמת לעונש וגם סך חלקי הצמח .

  • סמי פיצוציות

הסמים האלו הם סמים המיוצרים באופן כימי, והן מקשות על מערכת האכיפה בישראל לאכוף את התקנות.

הגדרות חוק הסמים

  • עבירות הסמים– עבירות אלו מוזכרים בחלק השלישי
  • גידול וייצור סם– לגבי גידול, החוק מתייחס לקנאביס ייצור מתייחס לכל מוצר כימי המוגדר כסם, עונש מירבי הוא 20 שנים
  • החזקת סם– אסור להחזיק סם אך מותר לשימוש עצמי בקניה עד 15 גרם הרואין 0.3 גרם.
  • סחר בסמים– סחר בסמים נחשב לאחד מהעבירות החמורות החוק אינו מבדיל בין ייצוא לייבוא והעונש הוא 20 שנות מאסר.
  • הדחת קטין לשימוש בסמים– העבירה החמורה ביותר שעונשה עד 25 שנות מאסר כוללת שידול צריכה או שימוש

ענישה על עברות סמים כוללת, עונש מאסר, חילוט רכוש, פסילת רישיון נהיגה

פניה לעורך דין פלילי המתמחה בעניין יכולה להמיר את העונש ולעיתים לזיכוי בעבירה

לסיכום:

ניתן לומר כי אכן עבירות סמים עונשים בחוק הוא גבוה ומוגדר, ואף ניתן לומר שהמחוקק הישראלי מקפיד להעניש כנדרש. יש להבחין בין עבירה של סמים קלים לבין עבירות של סמים קשים, שעונש המאסר שם שונה בהחלט. מעבר לעונש המאסר קיימים גם שני סוגי עונשים נוספים והם קנס וחילוט כספי, לכן חשוב מאוד לפנות לעורך דין פלילי המתמחה בעניין הזה על מנת שיגרום לעונש הקל ביותר. ויגרום לעיתים לזיכוי מוחלט של הנאשם.

ייעוץ וליווי משפטי

ייעוץ וליווי משפטי

בישראל קיימים עסקים רבים חלקם עסקים וותיקים ומרווחים יוצא מהכלל, אך לעומתם יש גם בישראל עסקים קטנים ובינוניים, הנאנקים תחת החובות ותשלומי השכירות, וכך עסקים

קרא עוד »
תמונה ראשית עברות מרמה והונאה

עברות מרמה והונאה

בשנים האחרונות הפכו עבירות מרמה והונאה לשכיחות יותר ויותר. הסיבה לכך נעוצה בהתקדמות הטכנולוגיה, אשר שכללה את האפשרויות של התוקפים לבצע את העברות אלו  ביתר

קרא עוד »
תמונה ראשית עבירות שוחד

עבירות שוחד

המחוקק הישראלי מתייחס אל עבירות השוחד בצורה חמורה למדי. הסיבה ליחס חמור כלפי עבירות אלו, נובע מכך שהמחוקק הישראלי עמד על הנזק שהן עלולות לגרום

קרא עוד »
תמונה ראשית עבירות רצח

עבירות רצח

עבירות רצח הינן העברות החמורות ביותר, הקיימות בחוק העונשין הישראלי, ולא רק בו, אלא בכל העולם המערבי. עבירה זו מוגדרת כהמתה של אדם בכוונה תחילה,

קרא עוד »