עבירות מחשב

העידן הטכנולוגי ועידן המידע הביאו איתם יחד עם הקדמה גם בעיות נוספות, שקודם לכן לא התמודדו עימם. התפתחות הטכנולוגיה הביאה עימה את המחשבים והאינטרנט, שכיום כל ילד שולט בשימוש בהם. מצב זה גרם לכך, שהידע פתוח לכל דורש מצד אחד, אבל מצד שני גורמים מסוימים עלולים לנצל את המצב הזה לרעה. חברות וארגונים רבים מאחסנים מידע מסווג ורב ערך בהם, כך גרימת נזק לא מחייבת את האדם להיות קרוב למקום בפועל. רשויות החוק החלו בשנים האחרונות לבצע אכיפה כנגד עבירות מחשב, עם זאת רבים החוקים בתחום זה, וישנו קושי רב לאדם הממוצע, שאינו עוסק בתחום, להבין את המורכבות הרבה. לאדם הנתקל בעבירות מחשב יש צורך להיעזר בעורך דין המתמחה בעניין.

על מנת להבין את החוקים המורכבים ואת תפקידו של העורך דין בעניין עלינו לחקור, ולהבין את החוקים כפי שהם כתובים בלשון החוק.

החוקים

עבירות מחשב

המחוקק הישראלי לא הקל ראש בעבירות מחשב לסוגיהן השונות, זאת משום שתחום זה הינו ייחודי, בניגוד לתחומים אחרים השייכים לדין האזרחי או לדין הפלילי, תחום זה של עבירות המחשב משויך הן לדין הפלילי והן לדין האזרחי. חוק המחשבים, באופן כללי, טוען כי כל פגיעה על ידי מחשב, כגון חדירה לרשות הפרט, גניבה, שיבוש או שינוי של תוכנה במחשב, או שימוש במחשב ללא הרשאה וכן פלט או קלט כוזב של מידע מהמחשב מהווים עבירות פליליות, בדרגות חומרה שונות, ולכן העונש על עבירות מחשב לסוגיהן הוא עד 5 שנות מאסר.

הייחוד של עבירות המחשב

עבירות המחשב הינן עבירות, היכולות להדיר שינה מעיני אנשים רבים, ולפגוע במגוון רחב של תחומי החיים, שכן העבירות מבוצעות, על ידי אנשי השכלה ומומחים בתחומם, ומוגדרים כעבירות "צווארון לבן". בעבירות אלו הפוגעים אינם משתמשים באלימות כל שהיא, על מנת להשיג את התמורה, אלא הם מפעילים את שרירי המוח שלהם, וזוהי הסכנה העיקרית שבעבירות מחשב אלו. יתרון נוסף שיש לעבירות אלו, על פני עבירות אחרות בתחום הפלילי, הוא שעבירות אלו ניתן לבצע אותם מכל מקום ובכל שעה.

המומחה בתחומו אינו צריך להשקיע יגיעה רבה וזמן רב, אלא בזמן קצר יחסית הוא מסוגל להגיע אל הסודות הכמוסים ביותר של חברות ממשלתיות וארגונים.

מה הוא מחשב, על פי החוק?

מחשב הינו בעצם מכונה אלקטרונית, היכולה לעבד נתונים, על ידי תוכנה מקצועית המותקנת בתוכה, ובמילים אחרות המכונה מסוגלת לקיים פקודות, על פי רצף כלשהוא. על מנת שמכונה אלקטרונית כלשהיא תזכה לכינוי מחשב, עליה לקיים תנאים מסוימים: המכונה מגיבה היטב להוראות בצורה מסוימת, ואף יכולה לבצע ללא עזרה תוכנית, באמצעות פקודות שניתנו לה מראש. ניתן לראות כי במאה ה21 המחשבים משמשים בכל תחום, החל מקופת החולים ועד לבנק.

מה הן עבירות מחשב?

העידן הטכנולוגי הביא בכנפיו את השימוש במחשבים, ובשל כך נוצר התחום הייחודי של עבירות המחשב. התמודדות של נפגעי עבירות המחשב בכל התחומים הפליליים הנוגעים בדבר, מצריכה עזרה של  עורך דין פלילי, המתמחה בעבירות מחשב. חוק המחשבים מתייחס אל שתי סוגי עבירות מחשב הנפוצות כיום. הסוג הראשון שאליו מתייחס החוק הוא עבירות מחשב, הגורמות לפגיעה בפעילות התקינה של המחשב, וכן החוק מתייחס גם אל עבירות שפוגעות בתוכן של המחשב. הסוג השני שאליו מתייחסים בחוק המחשבים כולל עבירות שמבוצעות באמצעות מחשב כמו גניבה, מעילה.

הגדרות עבירות מחשב על פי חוק המחשבים

  • שיבוש או הפרעה למחשב או לתוכן שבו

איסור שיבוש או הפרעה למחשב, על פי חוק המחשבים, שכן הדוגמא הטובה ביותר לכך הוא החדרה של וירוס למחשב. ההגדרה העומדת בבסיסו של חוק זה הוא הכרה בחופש של האדם ושל המידע החופשי, ומטרתו העיקרית של החוק היא להגן על השימוש החופשי במחשב, ולשמור על שלמות המידע והתוכנה, מתוך הכרה של החשיבות שיש בשימוש במחשב בחברה. לשון החוק משתמשת במונח "שלא כדין", מונח זה מניח שפריצה אל המחשב אכן נעשתה כעבירה פלילית, ולכך על הנפגע להוכיח, שהפעולה התבצעה בלי רשותו ובנוסף על החוק לאבחן עם העבירה בוצעה מרשלנות או מטעות.

  • מידע כוזב

סעיף שלוש לחוק המחשבים עוסק בעבירות הנפוצות ביותר. עבירות אלו מטרתן לשנות מידע, על מנת לקבל דבר שלא כדין, כולל העברת תוכנה, התקנתה או אחסונה במחשב, שהמטרה היא לגרום למידע כוזב. העונש על פי החוק על עבירות אלו הוא עד 5 שנות מאסר.

  • חדירה לחומר המצוי במחשב שלא כדין

אחת העבירות הנפוצות ביותר הוא חדירה לחומר המאוחסן במחשב שלא כדין, המוגדרת בחוק באמצעות התקשרות או התחברות עם מחשב. העונש הקבוע בחוק לעבירות מסוגים אלו הוא עד שנת מאסר, הסיבה להחמרה בעונש היא שבד"כ חדירה למחשב גורמת לביצוע של עבירות נוספות .לעומת הקלות של ביצוע עבירות אלו, החוק הישראלי אינו מבהיר באופן חד משמעי מהי חדירה, ולכן קשה מאד להוכיח שאכן הייתה חדירה כזו.

  • חדירה לחומר מחשב, על מנת לעבור עבירה אחרת

החוק הישראלי מחמיר בעונשו של הנאשם וקובע עונש של עד 5 שנות מאסר .הסיבה לחומרה זו משתי סיבות: המחוקק רואה בחומרה שימוש ביכולות טכנולוגיות לצורך עבירה פלילית, וכן המטרה השנייה להתריע, מפני שימוש במחשב לעבירות פליליות נוספות.

  • וירוס במחשב

סעיף 6 מתייחס אל נגיף במחשב בדרכים שונות: עריכת תוכנה על מנת שתפגע במחשב או בחומר שבו , אדם שמעביר לאדם אחר תוכנה שמטרתה לגרום נזק למחשב. העונש הקבוע בחוק לעבירות אלו הוא מאסר של עד 5 שנים בגלל חומרת העבירות. עבירות מחשב הינן עבירות חמורות.

ייעוץ וליווי משפטי

ייעוץ וליווי משפטי

בישראל קיימים עסקים רבים חלקם עסקים וותיקים ומרווחים יוצא מהכלל, אך לעומתם יש גם בישראל עסקים קטנים ובינוניים, הנאנקים תחת החובות ותשלומי השכירות, וכך עסקים

קרא עוד »
תמונה ראשית עברות מרמה והונאה

עברות מרמה והונאה

בשנים האחרונות הפכו עבירות מרמה והונאה לשכיחות יותר ויותר. הסיבה לכך נעוצה בהתקדמות הטכנולוגיה, אשר שכללה את האפשרויות של התוקפים לבצע את העברות אלו  ביתר

קרא עוד »
תמונה ראשית עבירות שוחד

עבירות שוחד

המחוקק הישראלי מתייחס אל עבירות השוחד בצורה חמורה למדי. הסיבה ליחס חמור כלפי עבירות אלו, נובע מכך שהמחוקק הישראלי עמד על הנזק שהן עלולות לגרום

קרא עוד »
תמונה ראשית עבירות רצח

עבירות רצח

עבירות רצח הינן העברות החמורות ביותר, הקיימות בחוק העונשין הישראלי, ולא רק בו, אלא בכל העולם המערבי. עבירה זו מוגדרת כהמתה של אדם בכוונה תחילה,

קרא עוד »