הפרת זכויות הנחקר

אנשים רבים עלולים למצוא את עצמם בחקירה משטרתית לעיתים ללא שעשו דבר. יכול להיות שהם היו עדים לעבירה פלילית כלשהיא או שהם ביצעו עברה אחרת, אבל רבים מהם אינן יודעים כי אכן יש לנחקר זכויות על פי חוק. חשוב לדעת את הכרת זכויות, וכך ידיעה זאת גורמת לאדם להרגיש יותר טוב עם עצמו בתחנת המשטרה, ולדעת אם השוטר מתנהג אליו לפי החוק ולא על פיו. תפקידה של החקירה המשטרתית היא לאסוף ראיות, אך במהלך החקירה המשטרתית עלולות להיות מופרות זכויות הנחקר, וכך נחקר שמקבל ייעוץ של עורך דין פלילי לפני הכניסה לתחנת המשטרה, יוכל לדעת את הנתונים של החוק לגבי הפרת זכויותיו.

מה הם הפרת זכויות הנחקר?

תהליך פלילי ארוך, ככל שיהיה, מתחיל אי שם בחקירה בתחנת המשטרה, לפני ששוטרים עומדים בחקירה, לעיתים עומדים לפניהם חשודים בעבירות חמורות, על השוטרים לרסן את עצמם, ולדאוג שבכל מצב ישמרו הזכויות של הנחקר. אם זאת לעיתים, על אף שהמשטרה מחויבת לכך, מוצאים כי השוטרים הפרו את הזכויות של הנחקר, למרות המתח שעלול להיווצר בין שני הצדדים, חשוב לדעת כי החוק כיום טוען כי ניתן לשמור על זכויותיו של הנחקר עד למצב שבו שמירה של זכויות אלו עלולות לפגוע בסדר הציבורי ובשלום הציבור.

מושגי יסוד בזכויות הנחקר

  • הליך הוגן- הסעיפים המוזכרים בסעיף 5 של חוק יסוד חרות האדם, כמו כן פגיעה בה עלולה לגרום לאדם למשבר נפשי, ולכן ניתן לראות כי אנשים רבים רואים בזכות להליך הוגן זכות בסיסית, על פי חוק.
  • עיוות דין- לעיתים הפרת הזכות, לתהליך ההוגן עלולה לגרום לעיוות הדין כמו במקרים שבהם המשטרה אינה מוסרת את כל העדויות לעורכי הדין של החשוד, אשר עלול לגרום למשפט מעוות.

יש לדעת כי חובה על המשטרה לידע את החשוד על זכיותיו. המשטרה יכולה לידע את החשוד בכתב או בע"פ ליתרונות של הגשת מסמך כתוב הם במסמך כתוב נתן לכתוב פרטים, שלא נתן לומר בע"פ, במסמך כתוב ניתן לקרוא ולעיין במסמך בעוד שבע"פ כמובן שאין אפשרות כזו, לכן הגשת מסמך כתוב, הוא מתאים בהחלט, אך ישנם מקרים שבהם מסמך כתוב למרות על יתרונותיו לא יתרום כלל לנאשם שאינו יודע לקרוא או שהינו לוקה בשכלו.

זכויות נחקר

  • סיבת החקירה– מטרת החקירה היא בעצם איסוף ראיות ועדויות לצורך הכנת כתב אישום לבתי המשפט, וכן חשוב מאד לדעת כי חלק מהזכויות של הנחקר הן שיידעו אותו על מה הוא נחקר, והאם הוא נחקר כחשוד או כאדם שבא למסור עדות.
  • ליווי עורך דין– חשוב לדעת כי לפני כל חקירה באזהרה חובה על האדם לדרוש להיפגש עם עורך דין פלילי זו דרישה חוקית שרבים אינם יודעים כי היא מותרת להם. זכות זו חשובה משום שעורך דין פלילי יסביר לך במילים פשוטות את מהלך החקירה, ועוד מספר נושאים חשובים שיש צורך לדעת אותם.
  • לא חייבים להשיב על כל השאלות– גם בחקירה באזהרה חשוב מאד לדעת כי הנחקר לא חייב להשיב על כל השאלות. בחוק המונח נקרא "חיסיון", כלומר הוא לא חייב להשיב לשאלות שלדעתו חורגות מהחקירה עצמה, אבל רבים אינם יודעים זאת, והם בטוחים כי קיימת חובה להשיב לכל שאלה, שחוסר בתשובה יפגע באמינותם.
  • זכות השתיקה– רבים שומעים שהנחקר בחר לשתוק לאורך כל החקירה ולא להוציא מילה מפיו, כמו כן על החוקר להודיע מראש לנחקר על היכולת להשתמש באפשרות כזו.
  • חקירה בשפה מובנת לנחקר– על החוקר לברר את השפה, שאותה דובר הנחקר, וכן אותה הוא מבין בצורה הטובה ביותר, ואף אם מדובר בנחקר חירש שמדבר בשפת הסימנים, כמו כן על החוקר לתעד את החקירה מתחילתה בשפה שבה דובר הנחקר.
  • חזקת החפות– כל נחקר עומדת זכות החפות הוא לא הורשע עד שלא הייתה הרשעה בבית המשפט.
  • חתימה על החקירה– חשוב מאד לבקש את פלט החקירה, ולקרוא אותה גם את האותיות הקטנות, ומיותר לציין לוודא שהגרסה שנמסרה היא שנכתבה בחקירה עצמה, ולאחר מכן צריך לחתום עליה.

תפקידו של עורך דין פלילי

תפקידו של עורך דין פלילי מתחלק לשני תפקידים עיקריים בנושא של זכויות נחקר הזכות הראשונה היא הזכות להיוועץ עם עורך דין לפני החקירה בה העורך דין מיידע את הנחקר על הזכויות שלו, ועל האשמה. התפקיד השני הוא בעצם ללוות את הנאשם במהלך החקירות במשטרה, וידריך את הנאשם בהתנהגות ודיבור בזמן החקירה, לאחר מכן הוא יכול לעזור לו להקפיד למסור גרסה עקבית במשטרה.

לסיכום:

חשוב לדעת כי זכויות  הנחקר מעוגנות בחוק העונשין בכל מדינה דמוקרטית מתוקנת, וכך גם בישראל מחייבים את המשטרה לשמור על זכויות הנחקר בחקירת המשטרה. זכויות אלו כוללות אי שימוש באלימות פיזית, מילולית, ונפשית כלפי הנחקר. להסביר לו בשפה שהוא מבין את מהלך החקירה ולאן פניו מועדות. להציע לו את הזכות להיפגש עם עורך דין עוד לפני הכניסה לחקירה. לדאוג לכך ששלומו טוב, ושהוא אינו מפוחד, וכן חשוב מאד להציע לו לשמור על זכות השתיקה במקרים מסוימים, משום כי זכות השתיקה עלולה להפליל את האדם ולכן חשוב להתייעץ מראש. עם עורך דין. קיימת חשיבות רבה להסביר לנחקרים על הזכויות שלהם ולמנוע כל הפרה של הזכויות שלהם במידה ונתקלו בהפרה כזו יכולים להגיש תלונה לבית המשפט, וההודאות שנתנו עלולות להיפסל. לכן כדאי להיפגש עם עורך הדין על מנת לדעת את הזכויות שלכם בכדי להצליח לעבור את חקירה בצורה ראויה, ועל מנת לא להפליל את עצמכם בחקירת משטרה.

ייעוץ וליווי משפטי

ייעוץ וליווי משפטי

בישראל קיימים עסקים רבים חלקם עסקים וותיקים ומרווחים יוצא מהכלל, אך לעומתם יש גם בישראל עסקים קטנים ובינוניים, הנאנקים תחת החובות ותשלומי השכירות, וכך עסקים

קרא עוד »
תמונה ראשית עברות מרמה והונאה

עברות מרמה והונאה

בשנים האחרונות הפכו עבירות מרמה והונאה לשכיחות יותר ויותר. הסיבה לכך נעוצה בהתקדמות הטכנולוגיה, אשר שכללה את האפשרויות של התוקפים לבצע את העברות אלו  ביתר

קרא עוד »
תמונה ראשית עבירות שוחד

עבירות שוחד

המחוקק הישראלי מתייחס אל עבירות השוחד בצורה חמורה למדי. הסיבה ליחס חמור כלפי עבירות אלו, נובע מכך שהמחוקק הישראלי עמד על הנזק שהן עלולות לגרום

קרא עוד »
תמונה ראשית עבירות רצח

עבירות רצח

עבירות רצח הינן העברות החמורות ביותר, הקיימות בחוק העונשין הישראלי, ולא רק בו, אלא בכל העולם המערבי. עבירה זו מוגדרת כהמתה של אדם בכוונה תחילה,

קרא עוד »