עבירות שוחד

המחוקק הישראלי מתייחס אל עבירות השוחד בצורה חמורה למדי. הסיבה ליחס חמור כלפי עבירות אלו, נובע מכך שהמחוקק הישראלי עמד על הנזק שהן עלולות לגרום מבחינה תרבותית, מוסרית, וערכית. עבירות שוחד נתפסות כחמורות על ידי המחוקק הישראלי, מפני שהחברה רוצה לשמור על עצמה כמתוקנת, וכן על מנת ליצור אמון חזק בין הציבור לבין אדם הנושא במשרה רמה כלשהיא, לכך החמרה בעונשו של נותן או מקבל השוחד נועדה למנוע מקרים כאלו.

ניתן לראות כי במשך השנים האחרונות נושא השוחד הפך להיות אחד מהנושאים שבהם מתעסק הציבור הישראלי. במשך השנים האחרונות הורשעו בקבלת שוחד חברי כנסת, ראשי עיריות ועוד מגוון רחב של נושאי משרה בכירים במשק הישראלי.

מה הן עבירות שוחד, והייחודיות שלהם?

עבירות השוחד מוגדרות כטובת הנאה, הניתנת לאדם בעל תפקיד רם ונכבד שמטרתה השפעה מתוקף משרתו, שהאדם מקבל כסף רב או שווי כסף, בעבור עזרה לאחר.

לעבירות השוחד יש שני יסודות

 • היסוד הראשון הוא היסוד העובדתי, כלומר העבירה חייבת להתבצע בשניים, זאת אומרת קיימת עבירה הן למקבל השוחד והן לנותן השוחד.
 • היסוד השני הוא היסוד הנפשי, שני האנשים גם המקבל וגם הנותן יודעים שהכסף או הרכוש שבעל המשרה הרמה מקבל יכול לגרום לתהליכים מסוימים להתקדם מהר יותר או שלא לעשותם כלל.

מאפייני השוחד לפי המחוקק הישראל בסעיף 240 לחוק העונשין:

 • "עובד ציבור" בסעיף 34 המחוקק הישראלי כולל כל עובד ציבור כולל עובד תאגיד
 • "לוקח שוחד" לפי חוק העונשין מושג זה מתייחס אל התמורה שמקבל השוחד מקבל על מנת לבצע מעשה כלשהוא
 • "בעד פעולה" על פי החוק צריך להיות קשר ישיר בין נתינת השוחד לבין קבלת טובה הנאה מסוימת.
 • "הקשורה בתפקידו"- גם אם נעשו פעולות מסוימות ניתן להוכיח שהן נעשו על ידי נושא משרה רבה מטעם תפקידו

לעבירות השוחד יש ייחודיות, הגורמת להן להיות שונות מיתר העבירות הפליליות המוזכרות בחוק העונשין. על מנת שיוכיחו כי עובד הציבור מואשם בשוחד חשוב מאד לדעת שיש להתייחס ל- 4 תנאים

 • מקבל השוחד הוא עובד ציבור, שכיום ניתן לראות כי החוק מתייחס אל מגוון רחב של משרות במשק הישראלי כעובדי ציבור.
 • אם מנסים להוכיח כי עובד ציבור אכן קיבל שוחד מאדם כלשהוא, יש להוכיח כי הוא קבל תמורה עבור ביצוע מעשה מסוים, וזאת לפי ההגדרה של שוחד בסעיף 293.
 • לקיחת שוחד אמורה להיות עבור תמורה מסוימת של אדם שהיה מעוניין בביצוע פעולה או בתוצאה של פעולה.
 • הפעולה חייבת להיות קשורה בתפקיד שאותו ממלא עובד הציבור.

במידה ומתקיימים 4 התנאים האלו ניתן להרשיע את העובד בלקיחת שוחד

סוגי עבירות שוחד

מתן שוחד– כל מתן שוחד לעובד ציבור כלשהוא על ההגדרה שמוגדרת בחוק בסעיף 240.

קבלת שוחד–  נתינת שוחד לעובד ציבור כפי שמוגדר בסעיף 240 (ב)

תיווך בשוחד–  גם אדם שלא נתן באופן ממשי שוחד, אך דאג לתווך בין אדם שקבל שוחד לזה שנתן את השוחד, ויתכן שאף קיבל תמורת הנאה לשם כך. הוא נחשב כאילו עבר את העבירה עצמה. בנוסף לכך כל פעולת תיווך בין נותן שוחד או מקבל שוחד על ידי נתינת מתנה או שווה כסף או רכוש, על ידי נותן השוחד יחשב לדבר שהוא מקבל שוחד.

שוחד בתחרויות– אדם שאחראי על קיום של תחרות מסוימת כולל תחרויות ספורט, לצורך העניין,  וקבל כסף או טובת הנאה אחרת, על מנת להשפיע על התוצאות של התחרות.

מתן שוחד לעובד ציבור זר– אדם שנותן שוחד לעובד ציבור שאינו מהמדינה, לדוגמא על מנת לקדם פעולה בעסק שלו או לכל צורך אחר

ניסיון קבלת שוחד– החוק אף מתייחס בחומרה רבה מאד לניסיון קבלת השוחד, עד כדי כך, שהעונש מופיע בחוק השוחד למקבל או נותן השוחד.

חשוב לציין כי החוק אינו מתמקד בכך שהאדם ייתן כסף או יקבל כסף אלא ניתן לראות דוגמאות נוספות בחוק המדגימות ניסיון לקבל שוחד של טובת הנאה, מוצר, ביצוע פעולה ששווה כסף, מניעת ביצוע  פעולה ששווה כסף

העונש על עבירות מעין אלו

יש לציין כי החוק הישראלי מחמיר מאוד עם עבירות שוחד, שכן עונשי המאסר משתנים בין חומרת המעשה, אך חשוב לדעת שעונשו של מקבל השוחד מקביל לנותן השוחד.

 • מתן שוחד– אדם שנותן שוחד לעובד ציבור דינו 7 שנות מאסר
 • תיווך בין מקבל השוחד לנותן השוחד– נחשב כאדם שעשה את המעשה ועונשו יהיה 10 שנות מאסר.
 • שוחד בתחרויות– שוחד בתחרויות עונשו של אדם 3 שנים.
 • עבירות ניסיון לשוחד– עונש של 10 שנות מאסר.

ניתן לראות כי החוק מחמיר מאד בעונשו של אדם שנתן או קיבל שוחד, ואף אדם שתיווך מקבל את עונשו הראוי לו.

יש לציין כי עד שנת 2010  לא החמירו בעונשו של מקבל השוחד, אך משנה זו העונש שלו עומד על 10 שנות מאסר. עונשו של נותן השוחד עומד על מחצית מעונשו של מקבל השוחד. הסיבה לכך היא שמקבל השוחד מנצל את התפקיד ואת הסמכות שיש לו, על מנת לקבל טובת הנאה או כסף כלשהוא.

יש לציין כי רמת הענישה היא לפי רמת החומרה  של השוחד שהתקבל, ולכן חשוב מאד כי עורך דין פלילי מומחה יטפל בתיק, במידה ויש חשש רציני לכך. יש לדעת כי עורך דין טוב יכול להקל בעונש בהתאם לראיות הנסיבתיות שיש בתיקו של הנאשם, ולכן חשוב לרכוש את שירותיו של עורך המתמחה בעבירות שוחד מהר ככל האפשר על מנת שיצליח להקל בעונשו של הנאשם.

ייעוץ וליווי משפטי

ייעוץ וליווי משפטי

בישראל קיימים עסקים רבים חלקם עסקים וותיקים ומרווחים יוצא מהכלל, אך לעומתם יש גם בישראל עסקים קטנים ובינוניים, הנאנקים תחת החובות ותשלומי השכירות, וכך עסקים

קרא עוד »
תמונה ראשית עברות מרמה והונאה

עברות מרמה והונאה

בשנים האחרונות הפכו עבירות מרמה והונאה לשכיחות יותר ויותר. הסיבה לכך נעוצה בהתקדמות הטכנולוגיה, אשר שכללה את האפשרויות של התוקפים לבצע את העברות אלו  ביתר

קרא עוד »
תמונה ראשית עבירות רצח

עבירות רצח

עבירות רצח הינן העברות החמורות ביותר, הקיימות בחוק העונשין הישראלי, ולא רק בו, אלא בכל העולם המערבי. עבירה זו מוגדרת כהמתה של אדם בכוונה תחילה,

קרא עוד »
תמונה ראשית עבירות קבלת דבר במרמה

עבירות קבלת דבר במרמה

עבירות הונאה במשפט הפלילי מכילות מספר רב של סוגי עבירות. ההגדרה הכללית של עבירות אלו היא עבירות שנעשה על ידי אדם בעל תפקיד . המחוקק

קרא עוד »